Category: Risalah Da’wah


AL – INSAN

A. Pengertian Insan.

1. Secara bahasa

 • Jinak, tidak liar, senag ramah, baik hati.
 • Manusia, orang-orang.

2. Secara istilah Al-Qur’an.

 • Makhluk ciptaan Alloh. Q.S.55/3
 • Makhluk yang terbaik (bentuk dan kejadiannya). Q.S.95/4.
 • Makhluk yang akan di minta pertanggung jawab. Q.S.75/36.

B. Proses penciptaan manusia.

1. Secara Umum.

 • Q.S.77/20 : Air mani.
 • Q.S.18/37, 40/67, 22/5 : Turob.
 • Q.S.55/14        : Solsolin kalfakhor.
 • Q.S.23/12-16 : Saripati tanah.
 • Q.S.76/2          : Nutfah.
 • Q.S.75/37       : Mani yang dipancarkan.

2. Secara Khusus.

Iklan

Kompetensi Dasar :

Mad’u dapat memahami adab-adab / sunnah bermajlis sebagai bukti pengamalan nilai-nilai Islam yang di contohkan oleh Rosululloh SAW, sunnah itu meliputi sikap ketika datang, memulai, bermajlis sampai mengakhiri dan meninggalkan majlis.

Baca lebih lanjut

 

A. Muqodimah.

 • Perintah belajar Al-Qur’an. Q.S. 4/82, 47/24.
 • Belajar Al-Qur’an tidak susah (mudah). Q.S. 7/2-3, 20/1-2.
 • Bacalah kitab-mu Q.S. 17/41.
 • berpegang teguh kepada Al-Qur’an. Q.S. 43/43.

B. Pengertian.

 1. Secara Bahasa. —–>  membaca
 2. Rosman (tulisan). —–> Wahyu Alloh yang terdiri dari rangkaian huruf-huruf berbahasa arab yang berbentuk mushaf. Q.S. 12/2.
 3. Istilah Syar’i —–> Petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelasan atas petunjuk itu sendiri dan sebagai Furqon. Q.S. 2/185.
 4.  Istilah Ma’ani —–> Ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Q.S. 29/49. Baca lebih lanjut

Ma’rifatul Ilmu

AL’ILMU

Mukodimah.

QS. 17/36 : Larangan mengikuti suatu perkara amal tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan.

Pengertian ilmu.

 1. Secara bahasa.

Mengetahui, mempelajari (‘Alima – Ya’lamu – ‘Ilmaan).

 1. Secara istilah.

Ilmu itu adalah penjelasan terhadap sesuatu hal yang tidak di ketahuinya sehingga dapat dimengerti / dipahami. Baca lebih lanjut